Reduktory butlowe jednostopniowe i dwustopniowe z rotametrem i podgrzewaczem

  Do argonu i dwutlenku węgla

  OPIS

  Urządzenie składa się reduktora butlowego jednostopniowego ze wskaźnikiem manometrycznym, oraz elektrycznego podgrzewacza do gazów zamontowanego na łączniku wlotowym reduktora. Urządzenie pozwala na obniżenie ciśnienia gazów pobieranych z butli i pomiar ich wypływu na wylocie reduktora przy jednoczesnym podgrzewaniu gazu i utrzymywaniu go w możliwie stałej temperaturze przy pomocy termoregulatora. Reduktor posiada manometr ciśnienia wlotowego i wskaźnik manometryczny przepływu gazu wyskalowany w dm3/min w dwóch podziałkach tj. dla argonu i dwutlenku węgla. Przewód zasilający podgrzewacza zakończony jest wielostykowym złączem wtyczkowym typu SzR 16P2NG5.

  ZASTOSOWANIE

  Reduktor z podgrzewaczem stosowany jest do prac spawalniczych, przy spawaniu w osłonach gazów ochronnych: dwutlenku węgla i argonu lub ich mieszanin. W przypadku poboru dwutlenku węgla lub mieszanki z dużą ilością tego gazu, włączenie podgrzewacza zabezpiecza reduktor przed zamarzaniem

  UWAGA !!!

  1. Przed zdemontowaniem podgrzewacza z butli należy zmniejszyć ciśnienie gazu w układzie przy za kręconym zaworze butli.
  2. Podczas przykręcania lub odkręcania przyłączy podgrzewacza należy kontrować kluczem łącznik podgrzewacza
  3. Nie zastosowanie się do uwagi nr 2 przez użytkownika wyrobu, może spowodować uszkodzenie elementu grzejnego i utratę gwarancji.


  SKŁAD KOMPLETU

  • Reduktor z podgrzewaczem 1 szt.
  • Uszczelka zapasowa 2 szt.
  • Przepisy obsługi 2 szt.
  • Ulotka techniczna 1 szt.
  • Opakowanie: pudełko tekturowe 1 szt.

   

  Dane adresowe

  PERUN Spółka Akcyjna

  ul. Grochowska 10

  04-217 Warszawa

  NIP: 781-17-26-496

   

  Oddział produkcyjny:

  ul. Kolejowa 25, 08-200 ŁOSICE

  Tel./fax: +48 83 357 29 94

  E-mail: sekretariat.losice@perun.pl

  Kontakt

  Sekretariat:

  tel. +48 22 810 80 41

  E-mail: sekretariat@perun.pl

  E-mail: perun@perun.pl

   

  Dział Handlu i Marketingu:

  Tel.  +48 22 810 56 39

  Fax. +48 22 299 37 47

  E-mail: dzial.handlowy@perun.pl

  Kontakt

  Sklep firmowy:

  tel. +48 22 810 80 47

  E-mail: sklep.firmowy@perun.pl

   

  Dział Zaopatrzenia:

  tel. +48 22 810 80 41

  E-mail: dzial.zaopatrzenia@perun.pl

  © PERUN S.A. All Rights Reserved.