WARUNKI GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCE NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Firma PERUN S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grochowska 10, 04-217 Warszawa NIP 7811726496 REGON 634422463, gwarantuje sprawne działanie produktu, który został zakupiony i zainstalowany na terenie RP, pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi lub DTR.

Warunki gwarancji:

 1. Reduktory na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji z wyjątkiem:
  1. Reduktory centralne
  2. Reduktory sieciowe dużej wydajności
  3. Reduktory butlowe specjalne z zaworem odcinającym
  4. Reduktory butlowe jednostopniowe do amoniaku (RBAm-0,25, W262-0291)

Na które udzielamy 12 miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji.

 1. Palniki i pozostałe produkty na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży , jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji
 2. Przy odpłatnej naprawie okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.
 3. W ramach okresu gwarancji autoryzowany serwis PERUN dokona bezpłatnej dla klienta naprawy lub wymiany produktu lub jego części. Wymieniony produkt lub jego części są wolne od wad. Wszystkie wymienione części lub produkty przechodzą na własność PERUN. Usterki produktu podlegające gwarancji, zostaną usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.
 4. Produkty oddawane lub odsyłane do autoryzowanego serwisu PERUN, powinny być kompletne. Odsyłanie niekompletnych produktów może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić. Produkt powinien zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu, w związku z tym zalecane jest zastosowanie oryginalnego opakowania.
 5. Gwarancja nie przyznaje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub odszkodowań za niemożność użytkowania produktu za okres konieczny do wykonania naprawy.
 6. Klientowi przysługuje prawo wymiany produktu przez firmę PERUN na nowy lub inny – wolny od wad w przypadku gdy :
  1. Serwis stwierdzi na piśmie że usunięcie usterki nie jest możliwe
  2. Wykonanie naprawy gwarancyjnej nie jest możliwe w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu
  3. W okresie gwarancji dokonano trzech napraw zakwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne, a produkt nadal wykazuje takie same usterki.
 7. Gwarancja nie obejmuje:
 8. Sprawdzenia, regulacji i konserwacji produktu.
 9. Części szybko zużywających się oraz elementów wyposażenia dodatkowego podanych w ulotce technicznej produktu.
 10. Uprawniony do gwarancji, traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
  1. Niekorzystania z oryginalnych części zamiennych i elementów eksploatacyjnych

PERUN. S.A.  

ul. Grochowska 10 

04-217 Warszawa  

Tel. 22 810 80 47 

Tel. 22 810 56 39   

dzial.handlowy@nullperun.pl   

sklep.firmowy@nullperun.pl

 SERWIS FABRYCZNY PERUN S.A.

ul. Kolejowa 25

08-200 Łosice

tel. 83 307 00 76

Tel. 22 810 56 39 

tel. 722 116 818

kontrola.los@nullperun.pl