Reduktory butlowe jednostopniowe są reduktorami bezdźwigniowymi o zmiennej regulacji ciśnienia wylotowego. Reduktory te pozwalają na obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewniają samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego. Reduktory  jednostopniowe przystosowane są do następujących gazów: tlen, acetylen, wodór, powietrze sprężone, azot, dwutlenek węgla, argon, hel i propan-butan. Reduktory wyposażone są w zawory bezpieczeństwa, przez które przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad dopuszczalne, zostaje wypuszczony nadmiar gazu z komory ciśnienia wylotowego na zewnątrz. Reduktory mają jednakową konstrukcję, lecz zależnie od rodzaju gazu, dla którego są przeznaczone, mają różne wymiary elementów wewnętrznych i przyłączeniowych. Nakrętki łącznikowe do gazów palnych mają lewe gwinty i są oznaczone nacięciem na sześciokącie. W reduktorach acetylenowych, jako przyłączenie do butli, stosowane jest jarzmo ze śrubą. Maksymalne ciśnienia wlotowe i wylotowe reduktora oznaczone są, na manometrach, czerwoną kresą. 

 

REDUKTORY BEZ ZAWORU ODCINAJĄCEGO

Reduktory butlowe jednostopniowe typu RB są reduktorami bezdźwigniowymi o zmiennej regulacji ciśnienia wylotowego. Reduktory te pozwalają na obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewniają samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.
Kliknij tutaj

REDUKTORY Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM

Reduktory butlowe jednostopniowe typu RB …-3-z są reduktorami bezdźwigniowymi o zmiennej regulacji ciśnienia wylotowego. Reduktory te pozwalają na obniżenie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewniają samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.
Kliknij tutaj

REDUKTORY SIECIOWE

Reduktory sieciowe typu RS…….R pozwalają na obniżenie ciśnienia gazów pobieranych z sieci i pomiar ich wypływu na wylocie reduktora. Reduktory te, w miejsce manometru ciśnienia wylotowego, wyposażone są w rotametry przepływu gazu wyskalowane w dm3/min w jednej lub w dwóch podziałkach.
Kliknij tutaj

REDUKTORY DO ARGONU I DWUTLENKU WĘGLA

Reduktory butlowe jednostopniowe ze wskaźnikami manometrycznymi pozwalają na obniżenie ciśnienia gazów pobieranych z butli i pomiar ich wypływu na wylocie reduktora. Reduktory te wyposażone są we wskaźniki manometryczne przepływu gazu wyskalowane w dm3/min w dwóch podziałkach tj. dla argonu i dwutlenku węgla. Maksymalne ciśnienie przy przepływie 12 dm3/min wynosi 2,5 bara (0,25 MPa)
Kliknij tutaj

REDUKTORY BUTLOWE TYPU „SLIGHT”

Reduktor butlowy jednostopniowy ze wskaźnikami manometrycznymi SLRBArg/CO2-0,25WM–„SLIGHT” do argonu i dwutlenku węgla (CO2) wykorzystuje się do obniżania ciśnienia gazów pobieranych bezpośrednio z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego oraz utrzymanie go na możliwie stałym poziomie niezależnie od wahań ciśnienia wlotowego. Reduktory butlowe ze wskaźnikiem manometrycznym są szeroko stosowane przy spawaniu w osłonach gazów ochronnych (argonu oraz dwutlenku węgla).
Kliknij tutaj

REDUKTORY DO AMONIAKU

Reduktor butlowy jednostopniowy do amoniaku jest reduktorem bezdźwigniowym o zmiennej regulacji ciśnienia roboczego. Jest wykonany ze stali i przeznaczony do gazowego amoniaku. Reduktor jest instalowany bezpośrednio na butli.
Kliknij tutaj