Reklamację należy przysłać na własny koszt na adres:

PERUN S.A.
Oddział w Łosicach
Dział Kontroli Jakości
ul. Kolejowa 25
08-200 Łosice

Z dopiskiem ” REKLAMACJA
Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz zgłoszenie reklamacyjne
podając dane :
1. kto reklamuje (dane osoby fizycznej lub firmy)
2. co jest przedmiotem reklamacji
3. opis usterki
4. imię i nazwisko oraz nr. telefonu osoby kontaktowej
5. adres email
6. adres do wysyłki zwrotnej
Urządzenie powinno być czyste, w przypadku palników z dyszami z którymi pracował.
Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie.

W przypadku reklamacji uznanej koszt przesyłki będzie zwrócony na wniosek Reklamującego na podstawie przedłożonej faktury za przesyłkę.
We wniosku należy podać numer reklamacji lub dane reklamującego oraz datę reklamacji.

Formularz reklamacyjny do pobrania tutaj

Ewentualnie pytania proszę kierować na adres email :
kontrola.los@nullperun.pl

lub telefonicznie

tel. 83 307 00 76 lub  722 116 818