PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Warszawa, dnia 22.12.2020 roku        Zarząd Spółki PERUN S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki, celem ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Grochowska 10,...

Czytaj dalej