Reduktory butlowe specjalne z zaworem odcinającym są jednostopniowymi reduktorami bez dźwigniowymi o zmiennej regulacji ciśnienia wylotowego. Reduktory te pozwalają na obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewniają, samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.

OPIS

Reduktory butlowe specjalne z zaworem odcinającym typu RB…-…S są jednostopniowymi reduktorami bezdźwigniowymi o zmiennej regulacji ciśnienia wylotowego. Reduktory te pozwalają na obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewniają, samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego. Reduktory typu RB…-..S przystosowane są do następujących gazów: tlen, wodór, powietrze sprężone, azot i argon. Reduktory wyposażone są w zawory bezpieczeństwa, przez które przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad dopuszczalne, zostaje wypuszczony nadmiar gazu z komory ciśnienia wylotowego na zewnątrz. Ponadto posiadają one na wylocie zawory odcinające. Reduktory mają jednakową konstrukcje, lecz zależnie od rodzaju gazu, dla którego są przeznaczone, mają różne wymiary elementów wewnętrznych i przyłączeniowych. Nakrętka łącznikowa do wodoru ma lewy gwint i jest oznaczona nacięciem na sześciokącie. Maksymalne ciśnienia wlotowe i wylotowe reduktora oznaczone są na manometrach czerwona kresa.

ZASTOSOWANIE

Reduktory butlowe jednostopniowe służą do obniżania ciśnienia gazów pobieranych bezpośrednio z butli lub baterii butli do wymaganych ciśnień roboczych. Reduktory te w razie braku specjalnych reduktorów sieciowych mogą być przyłączone do sieci rurociągów. Wszystkie reduktory mogą być wykorzystywane do różnych celów przemysłowych, jeśli stawiane wymagania są zgodne z danymi technicznymi.

SKŁAD KOMPLETU

W skład kompletu reduktora wchodzi: eeduktor wg tabeli l szt., uszczelka zapasowa (pierścień) 2 szt., opakowanie: pudełko tekturowe l szt.

Zdjęcie podlądoweINDEKS / TYP REDUKTORA Rodzaj gazu
Gwint na wlocie
Znamionowe
ciśnienie wlotowe
bar [MPa]
Zakres ciśnień
wylotowych bar
[MPa]
Znamionowa
przepustowość
[mᶟ/h]
Gwint króćca
na wylocie
Ulotka
techniczna
W268-1600
RBT-6 S
TLEN
G 3/4
200 (20) 5 ÷ 60
(0,5 ÷ 6)
10 G 3/4
8/2 MM
Pobierz
W268-1200
RBT-10 S
TLEN
G 3/4
200 (20) 5 ÷ 100
(0,5 ÷ 10)
40 G 3/4
8/2 mmm
Pobierz
W268-1700
RBT-15 S
TLEN
G 3/4
200 (20)10 ÷ 150
(1 ÷ 15)
40

G 3/4
8/2 mm
Pobierz
W268-1620
RBW-6 S
WODÓR
W 21,8 x 1/14″ LH
200 (20)5 ÷ 60
(0,5 ÷ 6)
10

G 3/4
8/2 mmm
Pobierz
W268-1220
RBW-10 S
WODÓR
W 21,8 x 1/14″ LH
200 (20)5 ÷ 100
(0,5 ÷ 10)
40

G 3/4
8/2 mm
Pobierz
W268-1720
RBW-15 S
WODÓR
W 21,8 x 1/14″ LH
200 (20)10 ÷ 150
(1 ÷ 15)
40

G 3/4
8/2 mm
Pobierz
W268-1630
RBPs-6 S
SPRĘŻONE POWIETRZE
G 5/8 (zewnętrzny)
200 (20)5 ÷ 60
(0,5 ÷ 6)
10

G 3/4
8/2 mm
Pobierz
W268-1230
RBPs-10 S
SPRĘŻONE POWIETRZE
G 5/8 (zewnętrzny)
200 (20)5 ÷ 100
(0,5 ÷ 10)
40

G 3/4
8/2 mm
Pobierz
W268-1730
RBPs-15 S
SPRĘŻONE POWIETRZE
G 5/8 (zewnętrzny)
200 (20)10 ÷ 150
(1 ÷ 15)
40

G 3/4
8/2 mm
Pobierz
W268-1640
RBAz-6 S
AZOT
W 24,32 x 1/14″
200 (20)5 ÷ 60
(0,5 ÷ 6)
10

G 3/4
8/2 mm
Pobierz
W268-1240
RBAz-10 S
AZOT
W 24,32 x 1/14″
200 (20)5 ÷ 100
(0,5 ÷ 10)
40

G 3/4
8/2 mm
Pobierz
W268-1740
RBAz-15 S
AZOT
W 24,32 x 1/14″
200 (20)10 ÷ 150
(1 ÷ 15)
40

G 3/4
8/2 mm
Pobierz
W268-1660
RBArg-6 S
ARGON
W 21,8 x 1/14″
200 (20)5 ÷ 60
(0,5 ÷ 6)
10

G 3/4
8/2 mm
Pobierz
W268-1260
RBArg-10 S
ARGON
W 21,8 x 1/14″
200 (20)5 ÷ 100
(0,5 ÷ 10)
40

G 3/4
8/2 mm
Pobierz
W268-1760
RBArg-15 S
ARGON
W 21,8 x 1/14″
200 (20)10 ÷ 150
(1 ÷ 15)
40

G 3/4
8/2 mm
Pobierz