Strefa  Akcjonariusza

Strefa Akcjonariusza służy komunikacji spółki Perun S.A.
z jej akcjonariuszami, stosownie do art. 5 § 5 ustawy
z dnia 15 września 2000 roku
– Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku).