Historia firmy

  1910

  Francuskie Towarzystwo Akcyjne L’Air Liquide zakłada pierwszą fabrykę tlenu w Warszawie przy ulicy Leszno 138. Jednocześnie w tym samym roku w Petersburgu powstaje Spółka Akcyjna „PERUN”.

  1913

  Francuskie Towarzystwo Akcyjne L’Air Liquide łączy się w państwie rosyjskim ze Spółką Akcyjną „PERUN”. Wytwórnia gazów technicznych zostaje przeniesiona na ulicę Grochowską w Warszawie, gdzie powstaje także pomocniczy warsztat spawalniczy.

  1918

  Francuska Spółka Akcyjna „PERUN” działa już wyłącznie na terenie Polski, rozszerzając produkcję sprzętu i obejmując istniejące wytwórnie gazów technicznych w Poznaniu, Bydgoszczy, Lwowie, Trzebini oraz Dąbrówce Małej na Śląsku. Wybudowano nową wytwórnię tlenu w Skarżysku-Kamiennej, a w Bydgoszczy wytwórnię acetylenu.

   Personel fabryki Perun w Warszawie w 1918 roku.

  1918–1920

  Następuje dynamiczny rozwój produkcji sprzętu spawalniczego. Spółka Akcyjna „PERUN” jako pierwsza w kraju organizuje produkcję urządzeń do spawania gazowego i armatury związanej z produkcją i użytkowaniem gazów technicznych. Produkcję uruchomiono w oparciu o dokumentację, wzory oraz dostawy niektórych części i zespołów z „Air Liquide” – współakcjonariusza Spółki Akcyjnej „PERUN”. W kolejnych latach wpowadzano do produkcji i sprzedaży także sprzęt opracowany w kraju.

  1924

  „PERUN” uruchamia pierwszą wytwórnię elektrod do spawania łukowego. Następuje rozpoczęcie produkcji transformatorów spawalniczych typu „Pertrans”, „Pertrans 3F” oraz spawalnic wirujących typów „Peral”,„A.L.T.” i „Monobloc”.

  1929–1930

  „PERUN” w całości wykonuje pierwszą spawaną konstrukcję budowlaną w Polsce gmach banku PKO w Warszawie. Wykonanie tak wielkiej konstrukcji całkowicie spawanej dla budownictwa (700 ton) stało się osiągnięciem na skalę europejską.

  Załoga Peruna w 1935 roku.

  1936

  „PERUN” otrzymuje za całokształt produkcji złoty medal na Wystawie Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Warszawie.

  Prezydent RP prof. I. Mościcki przy stoisku Peruna podczas Wystawy Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego – rok 1936.

  1939-1944

  W czasie okupacji fabryka pracowała pod nadzorem niemieckim, jednak zarząd był polski. Działalność fabryki jednak była poważnie ograniczona a produkcja zmniejszona. Produkowano tylko gazy techniczne i podstawowy sprzęt spawalniczy w skali niezbędnej dla funkcjonowania fabryki.

  1944-1945

  Nastąpiło wznowienie produkcji w nowych warunkach politycznych. Firma została upaństwowiona otrzymując nową nazwę – Warszawska Fabryka Gazów Technicznych i Sprzętu Spawalniczego.

  Szkieletowa konstrukcja samochodowa z rur spawanych acetylenem Perun – rok 1935

  historia2_1.jpg

  1956

  Zakończono budowę nowej Wytwórni Gazów Technicznych Warszawa-Targówek, która została następnie wydzielona z fabryki jako samodzielne przedsiębiorstwo. Fabrykę przekształcono w Warszawską Fabrykę Sprzętu Spawalniczego „PERUN”.

  1957

  Powstaje Zakładowe Biuro Konstrukcyjne. Od tego momentu projekty nowego typu sprzętu i modernizacja sprzętu dotychczas produkowanego opracowywane są na miejscu.

  1964-1970

  „PERUN” nawiązuje współpracę z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach co owocuje opracowaniem automatycznych przecinarek sterowanych magnetycznie i fotoelektrycznie.
  historia2_2.jpg

  1970-1980

  Dekada ta, to dalszy rozwój własnych opracowań konstrukcyjnych i technologicznych. Powstają we współ- pracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach przecinarki wielkogabarytowe ze sterowaniem numerycznym CNC.

  lata 90-te

  Wraz ze zmianą sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju konieczne stało się szybkie dostosowanie do nowych warunków i wymogów gospodarki rynkowej. Śledzenie potrzeb klientów i ich wzrastające wymagania jakościowe oraz rosnąca w siłę konkurencja wymuszały szybkie reagowanie na zachodzące na tym rynku zmiany. Firma dzięki zmianom wewnętrznym i poszerzeniu oferty asortymentowej sprostała tym wymaganiom utrzymując pozycję jednego z głównych dostawców sprzętu spawalniczego w kraju.
  historia2_4.jpg

  wrzesień 1999

  Początek procesu prywatyzacji WFSS „PERUN”.

  maj 2003

  Proces prywatyzacji zostaje zakończony - PERUN pozostaje w polskich rękach. Zaczyna działalność na nowych zasadach jako Perun Sp. z o.o.

  lipiec 2005

  Perun Sp. z o.o. wprowadza certyfikat jakości ISO 9001:2000.

  luty 2006

  Zmiana formy własności na spółkę akcyjną.

  sierpień 2008

  Pięć lat działalności jako prywatnej firmy - PERUN umacnia swoją pozycję na rynku spawalniczym; wprowadza nowe rozwiązania, zwiększa sprzedaż. Okres zmian wewnętrznych i przystosowania się do nowych warunków funkcjonowania firmy zbiegł się z czasem przygotowań i wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tym większym sukcesem jest utrzymanie przez PERUN S.A. pozycji największego polskiego producenta sprzętu spawalniczego-gazowego.

  2017

  „PERUN” jest w stanie opracować i wyprodukować każde urządzenie spawalnicze wykorzystujące gaz jako czynnik roboczy. Jakość naszej produkcji jest porównywalna z wyrobami światowymi w tej dziedzinie. Dziś po ponad 100 latach nieprzerwanej produkcji sprzętu spawalniczego PERUN pozostaje czołowym liderem w produkcji sprzętu gazowego do spawania i cięcia.
  Dane adresowe

  PERUN Spółka Akcyjna

  ul. Grochowska 10

  04-217 Warszawa

  NIP: 781-17-26-496

   

  Oddział produkcyjny:

  ul. Kolejowa 25, 08-200 ŁOSICE

  Tel./fax: +48 83 357 29 94

  E-mail: sekretariat.losice@perun.pl

  Kontakt

  Sekretariat:

  tel. +48 22 810 80 41

  E-mail: sekretariat@perun.pl

  E-mail: perun@perun.pl

   

  Dział Handlu i Marketingu:

  Tel.  +48 22 810 56 39

  Fax. +48 22 299 37 47

  E-mail: dzial.handlowy@perun.pl

  Kontakt

  Sklep firmowy:

  tel. +48 22 810 80 47

  E-mail: sklep.firmowy@perun.pl

   

  Dział Zaopatrzenia:

  tel. +48 22 810 80 41

  E-mail: dzial.zaopatrzenia@perun.pl

  © PERUN S.A. All Rights Reserved.