Praca z butlą zwierającą tlen, azot, wodór, argon czy sprężone powietrze wymaga zastosowania szczególnego oprzyrządowania, odpowiednio dostosowanego do gazów specjalnych. Przeznaczony do takich związków reduktor butlowy wykorzystywany jest w celu obniżania ciśnienia danej substancji do poziomu wartości roboczej. Co istotne, osprzęt ten jest w stanie utrzymać ciśnienie gazu na określonym poziomie wtedy, gdy ciśnienie wlotowe jest zmienne.

Zastanawiasz się, jaka jest konstrukcja reduktora butlowego oraz czym się ona charakteryzuje? Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym wyjaśniamy również, w jakich sektorach gospodarki osprzęt ten znajduje najszersze zastosowanie.

Budowa reduktora do gazów specjalnych

Urządzenie to stanowi podstawowy element systemu poboru z butli sprężonych substancji o wysokim poziomie czystości. Aby oprzyrządowanie to mogło być zastosowane do gazów specjalnych, musi spełniać odpowiednie wymagania – również te, które dotyczą ich budowy. Spełnianie norm jest szczególnie istotne ze względów bezpieczeństwa, ponieważ niekontrolowane ciśnienie danej substancji może prowadzić do wybuchu na terenie zakładu pracy.

Wyróżniamy osprzęt jednostopniowy oraz dwustopniowy. Oba te rozwiązania charakteryzują się podobną konstrukcją, jednak wykorzystane w nich elementy mają odmienne rozmiary. Do montażu reduktora do butli stosowana jest specjalistyczna nakrętka łącznikowa. Ważne jest, aby na czerwono oznaczyć na manometrze maksymalny poziom ciśnienia wlotowego i wylotowego gazu. Istnieje również oprzyrządowanie centralne do redukcji i regulacji ciśnienia substancji, które wykorzystywane jest do wiązek butli i zasilania sieci rurociągów.

Praktyczne zastosowania

Rozwiązania te wykorzystywane są na szeroką skalę w różnych gałęziach gospodarki. Znajdują one zastosowanie w zakładach z branży chemicznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej, metalurgicznej czy lotniczej. Specjalistyczny osprzęt umożliwia realizację procesów produkcyjnych w budownictwie oraz hutnictwie.

Pozostałe posty