Jaki gaz do spawania nierdzewki?

Stal nierdzewna jest grupą stopów żelaza o wyjątkowych właściwościach, takich jak odporność na korozję, zdolność do odkształceń plastycznych i dobre właściwości spawalnicze. Spawanie nierdzewki wymaga użycia odmiennych gazów, niż zwykłe spawalnictwo oraz doboru dedykowanego osprzętu. 

Rodzaje nierdzewki i jej specyfika

Stal nierdzewna jest bardzo popularnym tworzywem, a jednocześnie wymagającym nieco uwagi i specyficznego postępowania podczas spawania. Aby dobrze zrozumieć proces spawania oraz konieczność użycia innych niż acetylen, gazów, warto poznać rodzaje “nierdzewki”. Podkreślić trzeba konieczność doboru adekwatnego sprzętu, najszerszy wybór na rynku oferuje Perun

Stale austenityczne, takie jak Fe-Cr-Ni (Mo), są najbardziej popularne ze względu na ich doskonałą zdolność do odkształceń plastycznych, odporność na korozję i spawalność. Są niemagnetyczne w stanie wyżarzonym.

Stale ferrytyczne, reprezentowane przez Fe-Cr-(Mo), charakteryzują się niską zawartością węgla i głównie chromem (i molibdenem) jako dodatkami stopowymi. Są magnetyczne i utwardzają się w wyniku obróbki cieplnej.

Stale Duplex składają się z mieszanki austenitu i ferrytu, charakteryzując się podwyższoną wytrzymałością i plastycznością. Dodatek azotu poprawia wytrzymałość i spawalność. Są to stale magnetyczne.

Stale martenzytyczne, reprezentowane przez Fe-Cr-(Mo-Ni-V), pozwalają uzyskać szeroką gamę twardości poprzez obróbkę cieplną. Ich struktura martenzytyczna jest magnetyczna.

Metody spawania stali nierdzewnej

Przed przystąpieniem do spawania stali nierdzewnej istotne jest odpowiednie przygotowanie materiału. Cięcie na gilotynie, obróbka mechaniczna, cięcie termiczne (tlenowe, plazmowe, laserowe) oraz szlifowanie są ważnymi krokami. Pod czas cięcia termicznego ważne jest usuwanie tlenków, zażużleń i innych zanieczyszczeń.

Mocowanie stali nierdzewnej przed spawaniem odgrywa istotną rolę w ograniczaniu odkształceń łączonych elementów. Mocowanie może odbywać się za pomocą specjalnych przyrządów, zacisków, czy spoin sczepnych.

Osłona gazowa

Podczas spawania metodą TIG (rzadziej MIG) stosuje się gazy formujące takie jak argon (Ar) i azot (N2) oraz ich mieszanki z wodorem. To właśnie argon i azot są gazami używanymi przy spawaniu nierdzewki.  Osłona gazowa stosowana jest dla ochrony topionego materiału przed oddziaływaniem powietrza zewnętrznego. Warto podkreślić potrzebę użycia odpowiedniego sprzętu spawalniczego, w tym reduktorów dostępnych w najlepszych sklepach specjalistycznych. 

Spawanie MIG/MAG stali nierdzewnej może być przeprowadzane za pomocą mieszanki argonu i helu z tlenem lub dwutlenkiem węgla. Należy uważać na kontrolę jeziorka spawalniczego i unikać nadmiernego natężenia prądu, aby uniknąć powstawania rozprysków.

Przeczytaj również: dlaczego palnik strzela podczas spawania?

Czystość gazów spawalniczych

Czystość gazu, zwłaszcza argonu, używanego jako gaz osłonowy, jest podstawą stabilnego i czystego łuku spawalniczego. Oznaczenia, takie jak 4.0, 4.5 i 5.0, odnoszą się do poziomów czystości gazu, gdzie 5.0 oznacza najwyższy standard czystości (99,999%). Wybór odpowiedniej czystości zależy od rodzaju spawanej stali, techniki spawania i wymagań dotyczących jakości spoiny. 

Spawanie stali nierdzewnej to kompleksowy proces, który wymaga starannego przygotowania, zrozumienia różnych rodzajów stali nierdzewnej oraz zastosowania odpowiednich metod i gazów. Właściwe mocowanie, czyszczenie spoin przed spawaniem oraz precyzyjny dobór gazu osłonowego są drogą dla uzyskania trwałych i estetycznych spoin.

Pozostałe posty